MARTINEZ SILVEIRA, MAXIMILIANO JONATHAN

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Corre Montevideo - 21km / 2017 12 12 01:09:55 4882.50
 
Half Maraton Montevideo - 21km / 2017 7 7 01:12:30 4805.00
 
15K Metropolitanos / 2017 7 6 00:52:35 4772.50
 
TOTAL: 14460.00