BENGOA, NATALIE

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
15K Metropolitanos / 2017 18 1 00:58:49 4585.50
 
Corre Montevideo - 21km / 2017 77 14 01:24:54 4433.00
 
Half Maraton Montevideo - 21km / 2017 60 2 01:25:17 4421.50
 
TOTAL: 13440.00