SASIAS, JONATHAN

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Half Maraton Montevideo / 2016 6 6 01:12:36 4802.00
 
15K Metropolitanos / 2016 8 7 00:53:16 4752.00
 
Corré Montevideo - 21Km / 2016 10 9 01:16:45 4677.50
 
TOTAL: 14231.50