SASIAS, JONATHAN

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Half Maraton Montevideo / 2016 6 6 01:12:36 15.00
 
15K Metropolitanos / 2016 8 7 00:53:16 14.00
 
Corré Montevideo - 21Km / 2016 10 9 01:16:45 12.00
 
TOTAL: 41.00