ITURRIOZ, AIZA

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Mc Donald's / 2017 11 11 00:20:20 4680.00
 
M5K / 2017 5 5 00:21:02 4638.00
 
TOTAL: 9318.00