PEREZ GONZALEZ, MARIA MAGDALENA

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Mc Donald's / 2017 380 380 00:29:04 4156.00
 
M5K / 2017 114 94 00:29:56 4104.00
 
5k Mujeres Piriapolis / 2017 192 192 00:32:00 3980.00
 
TOTAL: 12240.00