SCHETTINI, LUCIA

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
15K Metropolitanos / 2017 114 8 01:11:09 13.00
 
TOTAL: 13.00